Vår politik

  • Vi vill täppa till de sista luckorna i förbuden mot barnäktenskap.
  • Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot barn- och tvångsäktenskap.
  • Vi vill förbättra skyddet till den som hotas av barn- eller tvångsäktenskap.
  • Vi vill se en haverikommission mot barnäktenskap
  • Vi vill förbättra skyddet till den som hotas av barn- eller tvångsäktenskap.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Barn får aldrig giftas bort

Ingen ska någonsin tvingas till ett äktenskap. Barn får aldrig giftas bort. Vi drev på för att skärpa lagen för några år sedan så att det är otillåtet för någon under 18 år att gifta sig i Sverige. Vi har också gjort det kriminellt att lura någon att resa utomlands för att sedan giftas bort.

Men det finns fortfarande luckor i förbudet mot barnäktenskap. Det drabbar barn som kommer till Sverige och blivit bortgifta i sitt hemland. Vi vill skärpa lagen så att inget barn under 18 år ska räknas som gift i Sverige. Barnäktenskap som ingåtts utomlands ska inte erkännas i Sverige.

Barnäktenskap är förbjudet och det gäller alla barn

Barnäktenskap är förbjudet och det ska gälla alla barn även de som nu flyr till Sverige. Barn ska inte leva under äktenskapsliknande former. Det betyder att barn inte ska placeras tillsammans med den som anses vara deras make/maka. Samhällets signaler ska vara tydliga även när det gäller flickor från andra länder och kulturer.

Bättre hjälp till utsatta

Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta flickor och unga kvinnor måste bli bättre. Det kan gälla allt från skyddat boende till att en berättelse för en skolsköterska inte måste leda till att föräldrarna informeras. För att stärka barnen ska de tidigt få kunskap om sina rättigheter. De ska veta att samhället står på deras sida.