Vår politik

  • Stärk barns rättigheter genom att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
  • Satsa på hög kvalitet i allt som rör barn och ungdomar. Det är särskilt viktigt för dem som inte har stöd hemma.
  • Höj jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen för att få ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Alla har rätt till en bra start i livet

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Trygga och bra uppväxtvillkor är avgörande för resten av livet. Att vara en bra förälder handlar inte om sexuell läggning, kön eller partnerrelation. Det är därför som vi jobbat hårt för att samkönade par och ensamstående ska få samma möjlighet till adoption och assisterad befruktning som alla andra.

Stöd till föräldrar

Att vara förälder kan vara svårt. Därför är det viktigt att alla, oavsett var de bor, erbjuds stöd och råd om barns behov och om föräldrarollen under hela barnets uppväxt. Man måste kunna vända sig till öppna, förebyggande verksamheter utan att bli registrerad hos socialtjänsten.

Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

Det finns fortfarande brister i svensk lagstiftning. I vår lag sägs det att barnets inställning ska klarläggas om det inte är olämpligt. Men den formuleringen blir ibland ett kryphål för myndigheterna att inte prata med barnen alls. FN:s Barnkonvention, däremot, kräver att alla barn får komma till tals.

Bättre vård för unga med psykisk ohälsa

Alliansen förstärkte vårdgarantin för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Det innebär bedömning inom högst 30 dagar och därefter en fördjupad utredning eller behandling inom ytterligare 30 dagar. Men fortfarande måste tillgängligheten till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin öka.

Ge alla barn möjligheter att lära

Alla barn ska ha möjligheter till lärande och kunskap. För oss som kämpar för ett öppet och tolerant samhälle är det självklart att alla barn ska ha rätt till kunskap, därför har också gömda barn rätt att gå i skolan.

Mer jämställt föräldraskap

Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället. Vi vill höja jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen.