Vår politik

  • Stärkt skydd för barnen. Öka samverkan för att minska risken för att barn faller mellan stolarna.
  • Följ upp placerade barns hälsa. För många barn är hälsovården bristfällig före placeringen.
  • Stärk socialsekreterarna. Höj lönen och öka kraven på erfarenhet i barnärenden. Ge rätt att föreskriva obligatoriska åtgärder.
  • Tryggare familjehem. Utbildning och stöd till familjehem och större möjligheter för familjehem att bli vårdnadshavare eller till och med adoptera.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Barn som omhändertas ska få bra stöd

När föräldrar inte kan ta hand om sina barn måste samhället som yttersta åtgärd gripa in och se till att de får den trygghet, omsorg och skydd som alla barn har rätt till. Många omhändertagna barn upplever att ingen lyssnar till dem. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn får inte det stöd som de behöver.

Skärpta krav för stöd till utsatta barn

Alliansen stärkte barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Vi införde krav på genomförandeplaner för barn som är placerade i samhällsvård och obligatorisk registerkontroll för personal vid Hem för vård och boende, så kallade HVB-hem.

Socialtjänstens arbete stärks

Under Alliansregeringen fattade vi också beslut om att stärka socialtjänstens förebyggande arbete, om utbildning och stöd till familjehemmen och om att alla placerade barn ska få en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakten och göra regelbundna besök.