Vår politik

  • Startjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
  • Obligatorisk a-kassa. Öka tryggheten för arbetssökande.
  • Enklare att anställa – minska administrationen t ex genom att slå ihop instegsjobben och nystartsjobben.
  • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
  • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet. De som står längst ifrån arbetsmarknaden får inte det stöd de behöver.
  • Höjd jobbstimulans till 40 procent – det skall alltid löna sig att arbeta.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fler som arbetar

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. När fler jobbar minskar utanförskapet. Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få få in en fot på svensk arbetsmarknad.

Startjobben

Istället för regeringens dyra och ineffektiva arbetsmarknadsprojekt föreslår liberalerna en ny anställningsform för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den som anställer personer under 23 år eller nyanlända (under de fem första åren i Sverige) kommer att få en halverad kostnad tack vare att arbetsgivaravgift slopas och den lagstiftade ingångslön sänks till 14–16 000. Även om lönen är låg, är ett jobb bättre än att vara beroende av bidrag. Startjobbet ska sedan leda vidare in på arbetsmarknaden och göra det lättare att få ett vanligt jobb. Med vårt förslag på 14–16 000 är lönen också högre än motsvarande lägsta lön i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Dessutom är det en månadsinkomst som är större än vad 2,1 miljoner svenskar över 19 år i Sverige har idag.

Lägg ner arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige med lägst förtroendesiffror bland både privatpersoner och arbetsgivare. Under de senaste har en handläggare i genomsnitt förmedlat ett jobb per månad. Liberalerna anser att myndigheten i sin nuvarande form behöver läggas ned. Arbetsförmedlingen ska ersättas med en myndighet som satsar mer på de grupper som behöver mest stöd. Den nya  myndigheten skall också få i uppgift att sjösätta en obligatorisk a-kassa.

Fler riktiga anställningar

Genom att slopa regeringens flora av låtsasjobb och istället satsa på riktiga anställningar blir det enklare för arbetsgivaren att anställa. Då skapas riktiga jobb som genererar social säkerhet för arbetstagaren. Det i kombination med utbyggda RUT-reformer resulterar i fler vita anställningar som tryggar samhällets utveckling.