Vår politik

  • A-kassan ska vara statlig och obligatorisk.
  • Fler ska kunna få a-kassa. Ta bort kravet på att ha arbetat 1 år för att få a-kassa och ersätt det med ett inkomstvillkor.
  • Ställ krav på motprestation för försörjningsstöd, och låt den som har försörjningsstöd få behålla mer av sin inkomstökning om den tar ett deltidsjobb.
  • Ändra turordningsreglerna så att kompetens går före anställningstid.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

A-kassa för alla

Det är viktigt att alla kan ta del av a-kassan vid en omställning. Liberalerna vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och statlig. För att sysselsättningen inte ska minska bör en sådan reform kombineras med reformer som ökar sysselsättningen. Eftersom regeringen istället föreslår reformer som trycker tillbaka sysselsättningen har Liberalerna inte kunnat acceptera höjningen av taket i a-kassan.

Ersätt arbetsvillkor med inkomstvillkor

För att anpassa arbetslöshetsförsäkringen till dagens arbetsmarknad bör arbetsvillkoret ersättas med ett inkomstvillkor. Arbetslöshetsförsäkringen skyddar mot förlorad inkomst och därför är det rimligt att rätten till ersättning kopplas till ett inkomstvillkor istället för ett tidsvillkor.

Motprestation för försörjningsstöd

Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Liberalerna vill därför att motprestation för försörjningsstöd ska bli obligatoriskt i kommunerna. Det kan handla om ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd, att genomföra praktik eller att man som arbetssökande ska söka arbete utanför kommungränsen. Det finns redan i dag en möjlighet för kommuner att ställa en sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men alltför få tillämpar den möjligheten.

Jobbstimulans i försörjningsstödet

Det ska löna sig att arbeta, och det gäller även för den med försörjningsstöd. För den som har försörjningsstöd och samtidigt en inkomst från arbete upp till 11 500 kr före skatt (ofta deltidsarbete) är marginaleffekten 100 procent, det vill säga hela inkomstökningen försvinner när försörjningsstödet trappas ned lika mycket. Liberalerna föreslår därför att jobbstimulansen inom det ekonomiska biståndet utökas till 40 procent. Det innebär att en person med försörjningsstöd under två år får behålla 40 procent av en inkomstökning, vilket gör att det lönar sig bättre att arbeta deltid eller ta ett extrajobb.

Turordningsreglerna är ett hinder för unga

Idag riskerar den som byter jobb att bli den som sägs upp först på grund av ”sist in, först ut” principen. Detsamma gäller den som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden. Liberalerna vill ändra turordningsreglerna i LAS så att de handlar om personlig kompetens istället för anställningstid.