Vår politik

  • Förenkla för dem som kan försörja sig själva att komma till Sverige för att jobba eller starta företag.
  • Gör det lättare för dem som redan är här att ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta.
  • Ge utländska doktorander och deras medföljande samma rätt som personer med uppehållstillstånd för arbete.
  • Vi vill att de som flyttar eller bor i ett land och jobbar i ett annat också ska ha tillgång till våra trygghetssystem.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Arbetskraftsinvandring bidrar till vår ekonomi

Student- och forskarinvandringen är bra för Sverige som kunskapsnation. Vi välkomnar både tillfällig arbetskraft och nya invånare. Men i dag måste man återvända till hemlandet för att söka uppehållstillstånd för att arbeta. Det tycker vi är onödigt krångligt. Därför vill vi göra det enklare att söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare för dem som redan vistas här lagligt.

Enklare regler och bättre samordning

Utländska studenter ska ha rätt att söka arbete i Sverige efter fullföljd utbildning. Asylsökande ska också kunna söka uppehållstillstånd för att arbeta. Idag är det många som flyttar mellan länder eller bor i ett land och arbetar i ett annat. Vi vill ha bättre samordning mellan länderna så att människor inte riskerar att falla utanför systemen för skydd vid till exempel arbetslöshet eller sjukdom.