Vår politik

  • Äldre ska ha så stort självbestämmande som möjligt inom äldreomsorgen, trots behov av stöd och hjälp.
  • Vi vill stärka äldre människors rättigheter genom konkreta garantier i äldreomsorgen.
  • Alla kommuner ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen.
  • Alla som vill ska kunna få hemlagad mat.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Självbestämmande och valfrihet

Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla, oavsett ålder. Vi har infört en lag mot åldersdiskriminering för att markera att det är behoven som ska styra och inte åldern. Vi har också drivit på och infört en nationell parboendegaranti, så att par inte tvingas bo åtskilda när den ene blir sämre.

Större inflytande för äldre

Äldre har fått större inflytande över hemtjänsten och ökad valfrihet i äldreomsorgen genom lagen om valfrihetssystem (LOV). Även RUT-avdraget för hushållstjänster underlättar vardagen för många äldre.

ÄLDREOmsorg inriktad på service

Vi tycker att äldreomsorg ska vara inriktad på service. Den ska göra det enklare för äldre att utforma sin vardag som de vill och inte ta ifrån människor rätten att bestämma. Därför är det så viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet. Att det finns olika utförare betyder fler möjligheter för både den äldre och de anställda.

Bättre mat och färdtjänst

Vi vill utveckla valfriheten på områden där den inte finns i dag, till exempel mat och färdtjänst. Det ska också vara möjligt att välja utförare i alla kommuner. Samma höga krav ska ställas på alla utförare inom äldreomsorg, både privata och offentliga.

Anhöriga

Anhöriga som vårdar och hjälper äldre ska få det anhörigstöd de har rätt till från kommunen. De ska också kunna påverka stödets utformning. Kommuner bör stimulera etablering av frivilligcentraler och vårdgivare bör öka sitt samarbete med den civila sektorn. De kan hjälpa till att sätta guldkant på tillvaron, till exempel vid promenader.

Fler vård- och omsorgsboenden

Det behövs fler vård- och omsorgsboenden, för dem som behöver omsorg dygnet runt, men också fler trygghetsboenden, med gemensamma utrymmen för sällskap och umgänge.