Vår politik

  • Vi vill slå vakt om den könsneutrala äktenskapslagen.
  • Behåll valfriheten mellan borgerlig vigsel och religiös vigsel.
  • Täpp till de sista luckorna i förbudet mot barnäktenskap.
  • Inför en tidsgräns för rätten att begära bodelning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Familjer ser ut på många olika sätt

I ett liberalt samhälle ska vuxna människor kunna leva i vilka relationer de vill, så länge ingens frihet hotas. Därför har vi drivit på mycket aktivt för att också två personer av samma kön ska kunna gifta sig. Vi är stolta över att Sverige sedan 2009 har en könsneutral äktenskapslag.

Borgerlig och religiös vigsel

I Sverige kan vi gifta oss antingen borgerligt eller religiöst. Det fungerar bra och har också stöd hos de flesta. Enligt svensk lag har alla par rätt att gifta sig inför en borgerlig vigselförrättare, medan trossamfundens företrädare själva avgör vilka religiösa vigselakter de vill utföra. Att tvinga trossamfunden att hålla religiösa vigslar går inte att förena med religionsfriheten.

Barnäktenskap

Barnäktenskap är en allvarlig kränkning och hänger ofta ihop med kvinnoförtryck och hederstänkande. Det finns fortfarande luckor i lagen när det gäller barn som blivit bortgifta utomlands och sedan flyttar till Sverige. Vi vill ändra lagen så att ingen som är under 18 räknas som gift i Sverige.

Äktenskapsförord

Vi tycker inte att det var och en äger innan man gifter sig ska tas med vid bodelningen i samband med skilsmässa. Inte heller det som man fått som arv eller gåva under äktenskapet bör tas med. Makar ska få rätt att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom vid äktenskapsskillnad, men giftorättsgods vid dödsfall.