Vår politik

  • Mer självbestämmande inom äldreomsorgen
  • Mindre byråkrati kring biståndsbedömningen
  • Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
  • Utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen
  • Anhöriga ska inte slitas ut

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

MER SJÄLVBESTÄMMANDE OCH MINDRE BYRÅKRATI

Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

BO BRA OCKSÅ SOM ÅRSRIK

Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende och liknande, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende, och den som är över 85 ska ha rätt till plats där.

DET SOCIALA INNEHÅLLET

Den psykiska hälsan hamnar ofta i bakgrunden, det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

DE ANHÖRIGA SKA INTE SLITAS UT

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Vi måste utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan.

Ladda hem som PDF