Se alla

Politik för årsrika (äldreomsorg)

Det är när vi är äldre som vi är mest individuella

Liberalerna ser varje individ som en unik människa hela livet, från vaggan till det sista andetaget. För oss är det viktigt att som vuxna kunna välja hela livet, kanske viktigast när vi är som mest erfarna och kunniga, det vill säga när vi har levt många år och blivit så att säga årsrika. När vi är årsrika vill vi kunna välja vilken omsorg och stöd samt var och hur vi ska bo. Liberalerna vill att det ska finnas många olika variationer av boende- och omsorgsformer som passar när vi är årsrika. När vi är årsrika kanske vi är märkta av sjukdom eller livet och inte är lika fysiskt mobila som när vi var yngre. När vi är årsrika är det än mer viktigt att vi får vara de individer som livet har skapat oss att vara. Liberalernas äldrepolitik ser varje individ som den unika person hen är och bekämpar all form av åldersdiskriminering och ålderism.

Liberalerna vill:

  • Mer självbestämmande inom äldreomsorgen
  • Mindre byråkrati kring biståndsbedömningen
  • Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
  • Utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen
  • Anhöriga ska inte slitas ut

MER SJÄLVBESTÄMMANDE OCH MINDRE BYRÅKRATI

Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

BO BRA OCKSÅ SOM ÅRSRIK

Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende och liknande, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende, och den som är över 85 ska ha rätt till plats där.

DET SOCIALA INNEHÅLLET

Den psykiska hälsan hamnar ofta i bakgrunden, det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

DE ANHÖRIGA SKA INTE SLITAS UT

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Vi måste utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan.

Ladda hem som PDF