Vår politik

  • Arbetslinjen är bra för trygga pensioner. Ju fler som jobbar och betalar avgifter till pensionssystemet, desto bättre blir pensionerna.
  • Vi vill fortsätta att sänka skatten för pensionärer. Alliansregeringen sänkte skatten på pension fem gånger.
  • Gör det lättare för äldre att arbeta. Du ska bestämma själv, och rätten att jobbar kvar ska höjas till 69 år.
  • En större del av pensionen ska delas vid skilsmässa.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

De som arbetar betalar för pensionärerna nu

Sverige har ett av världens mest stabila pensionssystem. Enkelt uttryckt finansieras dagens pensioner av dem som jobbar i dag, bortsett från premiepensionen som var och en sparar till själv. Ju mer man betalar in och ju senare man går i pension, desto mer får man i pension. Medborgarna skyddas mot politiska infall och tjänar på att arbeta mer och betala in skatt.

Vi sänkte skatten för pensionärer fem gånger

Tillsammans med Alliansen sänkte vi skatten för pensionärer fem gånger under åren 2006-2014. Tillsammans med andra förstärkningar gav det en garantipensionär 1900 kronor mer i disponibel inkomst per månad 2014 jämfört med 2006. Vi vill sänka skatten på pensioner ännu mer.

Arbetslinjen är bra för pensionärer

Det som på lång sikt avgör hur pensionerna blir är hur många som arbetar och betalar in till systemet. Därför är arbetslinjen viktig både för dagens och morgondagens pensionärer. Om inbetalningarna till pensionssystemet sjunker kraftigt under en lågkonjunktur inträffar en tillfällig sänkning genom den automatiska balanseringen, ”bromsen”.

Minska användningen av bromsen

Bromsen är viktig för att garantera att även framtidens pensionärer ska få rimliga pensioner, men den har slagit till oftare än det var tänkt. Vi vill att bromsen används mindre framöver.

Möjligheten att jobba längre måste stärkas

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 69 år. På sikt bör pensionsålder och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling.

Förmånligt att jobba längre

Vi gjorde det förmånligt att arbeta för dem som är över 65 år genom ett extra högt jobbskatteavdrag. Det blev också mer lönsamt för arbetsgivare genom slopad löneskatt för anställda över 65 år. Denna har sedan återinförts av den rödgröna regeringen. Allt detta bidrog till att sysselsättningen bland personer äldre än 65 år ökade rejält under Alliansregeringsåren 2006-2014.