Många människor lever utan tillstånd i Sverige, så kallade papperslösa. Sverige har reglerad invandring, så den som saknar rätt att vara här ska lämna landet. Men under tiden saknar hen inte skydd och rättigheter. De som lever som papperslösa i Sverige har rätt till förskola, skola och grundläggande vård och ska skyddas mot exploatering. Papperslösa är inte rättslösa.

Vår politik

  • Vi anser att papperslösa barn ska kunna gå i skola så länge de är i landet
  • Vi anser att akutsjukvård ska ges till alla
  • Vi anser att skol- och vårdpersonal inte ska kontakta polis eller annan myndighet för att ange papperslösa
  • Vi anser att avvisning och utvisning av personer som saknar rätt att vara i Sverige ska ske på ett rättssäkert sätt

Barns rätt till skolgång och sjukvård

Barn ska inte straffas för att deras föräldrar tar dem till Sverige utan tillstånd. Så länge de är i Sverige ska de kunna gå i skola och förskola. Gömda och papperslösa barn har också rätt till samma vård som andra barn i Sverige.

Vård till papperslösa

Inte heller vuxna ska behöva vara rättslösa. Det ska finnas starka lagar mot exploatering av papperslösa på arbetsmarknaden. Papperslösa har rätt till akutsjukvård, subventionerad mödravård och vård som inte kan vänta. Landstingen får ersättning av staten för den vård de ger till papperslösa.