Vår politik

  • Barn till papperslösa ska få gå i skola i väntan på hemresa
  • Akutsjukvård ska ges till alla
  • Papperslösa ska skyddas mot exploatering till exempel på arbetsmarknaden
  • Papperslösa ska kunna få akut hjälp, men inte långvarigt ekonomiskt bistånd

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

PAPPERSLÖSA ÄR INTE RÄTTSLÖSA

De som lever utan tillstånd i Sverige saknar rätt att vara här och ska lämna landet. Samtidigt är dessa människor inte rättslösa utan ska skyddas mot exploatering och har rätt till akutsjukvård och skolgång. Det är viktigt att samhällets insatser inte bidrar till att människor går under jorden och lever i skuggsamhällen.

BARNS RÄTT TILL SKOLGÅNG OCH SJUKVÅRD

Barn ska inte straffas för att deras föräldrar tar dem till Sverige utan tillstånd. Så länge de är i Sverige ska de kunna gå i skola och förskola. Gömda och papperslösa barn har också rätt till samma vård som andra barn i Sverige.

SKYDD MOT EXPLOATERING OCH VÅRD TILL PAPPERSLÖSA

Inte heller vuxna ska stå helt utan skydd under den tid de vistas här i landet. Ingen ska utnyttjas på arbetsmarknaden och det behövs starka lagar mot detta. Den som behöver akutsjukvård, mödravård eller annan vård som inte kan vänta ska få det.

AKUT HJÄLP

Samhällets insatser ska inte bidra till att människor går under jorden och lever i skuggsamhällen. Den som saknar rätt att vara här ska lämna landet. Därför är vi kritiska till att några kommuner beslutat att ge papperslösa försörjningsstöd (socialbidrag) på samma villkor som gäller för personer som bor i landet. Samtidigt måste det i vissa fall vara möjligt att ge papperslösa akut hjälp, till exempel plats på härbärge i väntan på hemresa.

Ladda hem som PDF