Vår politik

  • Vi vill ha nolltolerans mot all hantering av narkotika.
  • Skärp straffen för de allra grövsta narkotikabrotten.
  • Förbättra missbruksvården och gör den lättare att nå.
  • Ja till möjlighet att byta sprutor
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Narkotika ger ofrihet

Den som är beroende av narkotika förlorar sin frihet. Därför vill vi ha nolltolerans i alla led av hanteringen. Förbudet mot eget bruk ska behållas. På senare tid har domstolarna mildrat sin praxis när det gäller grova narkotikabrott. Vi vill skärpa straffen för de allra grövsta narkotikabrotten.

Bra vård som är lätt att nå

Den som är beroende av droger ska få hjälp att bryta missbruket. I dag kan det vara svårt att få missbruksvård, och det händer att vård bedrivs med hemmasnickrade, oseriösa metoder. För snabb och bra hjälp krävs ett nära samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården. Kommuner ska inte kunna säga nej till sprututbytesprogram.