Vår politik

  • Alla skolor ska vara mobilfria under lektionerna
  • Rektor ska bestämma om mobilfri skola under hela skoldagen
  • Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska kunna ha det
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Mobilfria lektioner för ökad studiero

Bristen på studiero är tillsammans med kunskapsuppdraget den största utmaningen skolan står inför. Om svensk skola ska bli en av de bästa i världen krävs en mobilfri studiemiljö där eleverna kan tillgodogöra sig kunskap. Det kräver också att lärarna ges förutsättningar att ägna tid åt undervisning.

Skollagen är inte tillräcklig

Under Alliansens regeringstid skärptes skollagen och gjorde det möjligt för lärare att beslagta störande föremål som mobiltelefoner. För tio år sedan användes dock mobilerna mest för att ringa på och användningen i övrigt var begränsad. Numera används mobilerna till allt och därför är de mycket mer störande än för ett decennium sedan. Av det skälet förberedde Alliansen ytterligare skärpningar av skollagen, men det kunde inte fullföljas på grund av maktskiftet i valet samma år.

Lektionerna ska vara mobilfria

Liberalerna vill göra skolan mobilfri genom att skärpa skollagen så att användning av privata mobiltelefoner och läsplattor inte ska vara tillåtna under lektionstid i grundskolan och i gymnasiet. Det ska också tydligt framgå klart att det är rektor som ska besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen, till exempel på raster för att undvika felaktig användning av mobiltelefonerna när elever tar kränkande bilder och ägnar sig åt nätmobbning.

Rektor ska besluta om digitalt stöd

Digitala hjälpmedel har stor betydelse för elever som behöver extra stöd i undervisningen. Det ska därför ankomma på rektor att besluta om digitalt stöd och om elever har behov av att ha med sig mobilen i klassrummet. Om digitala hjälpmedel ska användas ska skolan tillhandhålla dessa. Skolan kan aldrig utgå ifrån att alla elever äger en mobil och kräva att privata mobiler används i undervisningen.

Digitaliseringen i skolan

Datorer i skolan fyller en viktig funktion för öka elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen och är idag en självklarhet för alla elever. Liberalerna har i flera fall drivit på digitaliseringen i skolan, till exempel när det gäller möjligheten att skriva nationella prov digitalt med extern rättning för att öka likvärdigheten, minska betygsinflationen och avlasta lärarna. Vi tror också att digitala läromedel av hög kvalitet är ett bra komplement till läroböcker.

Ladda hem som PDF