Vår politik

  • Alla skolor ska ha åtgärdsprogram mot mobbning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet
  • Mobbning ska kriminaliseras som eget brott
  • All mobbning ska polisanmälas
  • Rektor ska lättare kunna stänga av och flytta mobbare till andra skolo

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

EN TRYGG SKOLA FRI FRÅN MOBBNING FÖR ALLA

Varje elev måste kunna gå till skolan på morgonen och utan att känna sig rädd för att bli utsatt för kräkningar, hot eller övergrepp.  För att alla elever ska kunna lära sig så mycket som möjligt i skolan och uppnå sina mål krävs att skolan är en trygg och säker miljö. Mobbning är oacceptabelt och inte värdigt den svenska skolan.

INGEN SKA VARA RÄDD FÖR ATT GÅ TILL SKOLAN

Tyvärr blir alltför många elever mobbade och kränkta i skolan. Liberalerna vill ta krafttag mot mobbningen. Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det är viktigt att skolan har möjligheten att flytta på mobbare och splittra gäng. Liberalerna har tillsatt en nationell plan för trygghet och studiero för att fler elever ska känna att skolan utgör en trygg plats i vardagen.

ALLA SKA VARA DELAKTIGA

Alla skolor ska enligt Skolverkets utvärdering kartlägga sina problem, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, ha tydliga rutiner för både mobbade och mobbare, ha antimobbningsteam och se till att personalen får kompetensutveckling inom området. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker att någon blir mobbad och utsatt för kränkningar.

MOBBNING ÄR ETT BROTT

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser. Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, till exempel förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse. All mobbning ska polisanmälas.

TYDLIGARE REGLER FÖR AVSTÄNGNING

Skollagen ska skärpas så att det blir lättare att avhysa, avstänga och flytta förövare till en annan skola. Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt kan ske snabbare än idag.

Ladda hem som PDF