Vår politik

  • Alla skolor ska ha åtgärdsprogram mot mobbning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet
  • Mobbning ska kriminaliseras som eget brott
  • All mobbning ska polisanmälas
  • Rektor ska lättare kunna stänga av och flytta mobbare till andra skolor
  • Rektor ska ges rätt att besluta om mobilfri skoldag
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

En trygg skola fri från mobbning för alla

Varje elev måste kunna gå till skolan på morgonen och utan att känna sig rädd för att bli utsatt för kräkningar, hot eller övergrepp.  För att alla elever ska kunna lära sig så mycket som möjligt i skolan och uppnå sina mål krävs att skolan är en trygg och säker miljö. Mobbning är oacceptabelt och inte värdigt den svenska skolan.

Ingen ska vara rädd för att gå till skolan

Tyvärr blir alltför många elever mobbade och kränkta i skolan. Liberalerna vill ta krafttag mot mobbningen. Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det är viktigt att skolan har möjligheten att flytta på mobbare och splittra gäng. Liberalerna vill inrätta en kommission för studiero i skolan som kan bidra till det förebyggande arbetet.

Alla ska vara delaktiga

Alla skolor ska enligt Skolverkets utvärdering kartlägga sina problem, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, ha tydliga rutiner för både mobbade och mobbare, ha antimobbningsteam och se till att personalen får kompetensutveckling inom området. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker att någon blir mobbad och utsatt för kränkningar.

Mobbning är ett brott

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser. Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, till exempel förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse. All mobbning ska polisanmälas.

Tydligare regler för avstängning

Skollagen ska skärpas så att det blir lättare att avhysa, avstänga och flytta förövare till en annan skola. Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt kan ske snabbare än idag.

Mobilfri skoldag

Rektor som ska ges rätt att besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen, t,. ex. på raster för att undvika felaktig användning av mobiltelefonerna när elever tar kränkande bilder och ägnar sig åt nätmobbning.

Ladda hem som PDF