Vår politik

  • Samernas, sverigefinnarnas, tornedalingarnas, judarnas och romernas ställning som nationella minoriteter ska bevaras.
  • Förbättra tillgången till förskola, äldreomsorg och annan service på minoritetsspråk.
  • Rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska stärkas.
  • Antisemitism, antiziganism och fördomar mot andra nationella minoriteter måste bekämpas.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Individens rätt till sin kultur

Sverige har alltid varit ett land med etnisk mångfald och många språk. Men fram till våra dagar har de nationella minoriteterna osynliggjorts. Liberalernas minoritetspolitik handlar om att stärka individens rätt att använda sitt minoritetsspråk och vara delaktig i sin kultur.

Förvaltningsområden för minoriteter

En viktig del av minoritetspolitiken är de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I dessa områden har den enskilde större rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt minoritetsspråk, och att använda sitt eget språk i kontakt med kommunen eller landstinget. Liberalerna har sett till att förvaltningsområdena täcker en mycket större del av Sverige. Vi vill att de fortsätter utökas.

Stärkt modersmålsundervisning

Allt fler kommuner erbjuder nu även förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. Liberalerna vill stärka skollagen så att fler barn kan få modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk.

Romernas situation i Sverige

Många romer lever i utanförskap. Romsk inkludering ska fortsätta med fokus på bland annat utbildning och jobb. Vi tog initiativ till den första samlade strategin för romsk inkludering och 2014 presenterades en vitbok som synliggör de övergrepp som det allmänna utsatt romer för under svenskt 1900-tal. Antiziganismen ska bekämpas med kraft.