Se alla

Minoritetspolitik

Alla har rätt till sitt eget språk och kultur

Sverige har alltid varit ett land med etnisk mångfald och många språk. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt till sitt språk och att kunna vara delaktig i sin kultur. Fördomar mot judar, romer och andra minoriteter ska bekämpas.

Liberalerna vill:

  • Förbättra tillgången till förskola, äldreomsorg och annan service på minoritetsspråk.
  • Rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska stärkas.
  • Synliggör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i grundlagen.
  • Bekämpa antisemitism, antiziganism och fördomar mot andra nationella minoriteter.

Individens rätt till sin kultur

Samiska och finska har talats i Sverige lika länge som svenska språket. De romska och judiska grupperna har funnits här i många hundra år. Men fram till våra dagar har de nationella minoriteterna osynliggjorts. Liberalernas minoritetspolitik handlar om att stärka individens rätt att använda sitt språk och vara delaktig i sin kultur.

Individen bestämmer – inte staten

Det måste alltid vara den enskilde själv som bestämmer sin tillhörighet. Den liberala minoritetspolitiken ska underlätta och skapa möjligheter, men inte sortera människor i fack. Det är genom människors val som språk hålls levande och förs vidare till nästa generation, och det är människor själva som bevarar, förändrar och förnyar minoriteters kulturtraditioner.

Bättre undervisning

För att minoritetsspråken ska kunna föras vidare till nästa generation behövs bättre tillgång till förskola på minoritetsspråk, liksom modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nya former av undervisning på minoritetsspråk behöver därför utvecklas och möjligheten till tvåspråkig undervisning underlättas. Till exempel skulle finska eller andra minoritetsspråk kunna bli valbart ämne i moderna språk på de orter där många talar språken.

Bättre service

En viktig del av minoritetspolitiken är de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I dessa områden har den enskilde större rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt minoritetsspråk, och att använda sitt eget språk i kontakt med kommunen eller landstinget. Liberalerna har sett till att förvaltningsområdena täcker en mycket större del av Sverige. Vi vill att de fortsätter utökas. Även i äldreomsorgen är minoritetsspråken extra viktiga.

Synliggör minoriteterna i grundlagen

Samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar har utvecklat sin kultur på svensk mark sedan mycket lång tid. Vi vill att detta synliggörs genom att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken nämns i grundlagen. På så vis skapas också garantier för att stora ändringar av minoritetspolitiken föregås av noggrann betänketid.

Romernas situation i Sverige

Många romer lever i utanförskap. När Liberalerna satt i regering tog vi initiativ till den första samlade strategin för romsk inkludering. Arbetet måste fortsätta med fokus på bland annat utbildning och jobb. Det är också viktigt att antiziganismen – fördomarna och förtrycket mot romer – bekämpas med kraft. År 2014 presenterades en vitbok som synliggör de övergrepp som det allmänna utsatt romer för under svenskt 1900-tal.

Ladda hem som PDF