Vår politik

  • Vi vill lyfta fram medborgarskapets betydelse i integrationen.
  • Vi tycker att man ska ha grundläggande kunskaper i svenska för att få bli medborgare.
  • Vi vill göra det lättare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Betydelsen av medborgarskap

Medborgarskapet ger flera viktiga rättigheter. En svensk medborgare har t ex rätt att bo och arbeta i Sverige, rösta i riksdagsval och söka jobb som polis eller domare. Vi vill ha ett öppet Sverige som har en human flyktingpolitik och välkomnar arbetskraftsinvandring. Vägen till medborgarskapet betyder mycket för integrationen.

Språkkrav

I de flesta västländer måste den som vill bli medborgare ha grundläggande kunskaper i landets språk. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra. Det här vill vi införa även i Sverige. Det ska räcka med kunskaper i enkel svenska.

Medborgarutbildning

Alla nyanlända ska erbjudas en utbildning om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har. Den som vill bli svensk medborgare ska ha deltagit i utbildningen.

Enklare för födda i Sverige att få medborgarskap

Det måste bli lättare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare. Svensk rätt bygger i dag på härstamningsprincipen, det vill säga att föräldrarnas medborgarskap avgör om ett nyfött barn blir svensk medborgare eller inte. Vi tycker att den principen ska kompletteras med territorialprincipen, som handlar om var barnet föds.