Se alla

Medborgarskap

Medborgarskapet viktig del i integrationen

Medborgarskapet ger många rättigheter, men också skyldigheter. För att som medborgare kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Vi vill stärka medborgarskapets status.

Liberalerna vill:

  • Medborgarskapet ska inte kunna återkallas
  • Medborgarskapet är slutet på integrationsprocessen
  • Inför språkkrav för att få bli medborgare
  • Inför samhällstest för att få bli medborgare
  • Enklare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare
  • Öka skyddet mot barnäktenskap – ändra reglerna för att säga upp svenskt medborgarskap

Betydelsen av medborgarskap

Medborgarskapet ger flera viktiga rättigheter. Som medborgare får man rösträtt i riksdagsval, möjlighet att inneha centrala funktioner i statsförvaltningen som polis eller domare. Barn till medborgare blir medborgare vid födseln. En svensk medborgare kan inte utvisas från landet och medborgarskapet ska inte kunna återkallas. Vi vill stärka medborgarskapets status.

Att frivilligt välja att bli medborgare

Att frivilligt välja att bli medborgare i Sverige är det yttersta beviset på att man vill bli en del av vårt lands framtid. Vi ser medborgarskapet som slutet på integrationsprocessen och inte ett steg på vägen. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle där varje människas frihet är i fokus och där alla ökar sina möjligheter att bli en aktiva samhällsmedborgare.

Språkkrav

I de flesta västländer måste den som vill bli medborgare ha grundläggande kunskaper i landets språk. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra. Det här vill vi införa även i Sverige. Det ska räcka med kunskaper i enkel svenska.

Samhällsinformation och samhällstest

Alla nyanlända ska delta i samhällsorientering, en utbildning om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har. Den som vill bli svensk medborgare ska ha deltagit i utbildningen och genomföra ett enklare samhällstest. Provet ska göras av vuxna, det ska vara gratis, kunna göras flera gånger. Samhällsprovet ska visa på vilka frågor och principer som är centrala för vårt demokratiska, sekulära och jämställda samhälle.

Enklare för födda i Sverige att få medborgarskap

Det måste bli lättare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare. Barn som föds i Sverige ska kunna bli svenska medborgare vid födseln om minst en förälder har permanent uppehållstillstånd i landet och är folkbokförd här sedan en viss tid.

Stärk barnets rättigheter – motverka barnäktenskap

Reglerna för att säga upp svenskt medborgarskap ska ändras för att stärka barns rättigheter och öka skyddet mot att barn förs utomlands för att giftas bort.

Ladda hem som PDF