Vår politik

  • Skärp lagen om kontaktförbud och öka användningen av elektronisk fotboja.
  • Vi vill fortsätta att öka stödet till kvinnojourer.
  • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Inför en samtyckeslagstiftning. Ett nej är alltid ett nej!
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Våld i nära relationer central jämställdhetsfråga

Det är inte okej att det egna hemmet är den farligaste platsen att vara på för många kvinnor. För att öka kvinnors trygghet vi vill att fotboja ska användas mer. I särskilt allvarliga fall ska kontaktförbudet kunna gälla en hel kommun, så kallad omvänd kommunarrest. Det är gärningsmannens rörelsefrihet som ska begränsas, inte offrets.

Inför samtycke

Vi vill stärka sexualbrottslagstiftningen genom en särskild straffbestämmelse om sexuella handlingar som görs utan samtycke. Även den som borde ha förstått att det saknades samtycke ska kunna dömas. Lagen måste vara på den utsattas sida.

Stärk kvinnojourerna

Under Liberalernas ledning ökade Alliansregeringen det statliga stödet till kvinnojourerna. Det är viktigt att kommunerna också ser till så att kvinnojourerna och de skyddade boendena får tillräckliga resurser.

Skärp kontaktförbudet

Vi vill stärka reglerna om kontaktförbud. Många fler utvidgade kontaktförbud ska beslutas, och huvudregeln ska vara att de kombineras med elektronisk fotboja för den som hotar. Liberalerna vill också att området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla en hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud.

Kvinnofridskränkning

Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse. Då likställs kvinnofridskränkning med grov misshandel, rån och grov utpressning. För den som döms för grova eller upprepade brott ska det alltid finnas behandlingsprogram under fängelsetiden. Den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.