Vår politik

 • Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras
 • Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas
 • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS
 • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan
 • Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen
 • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov
 • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans
 • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor
 • Ansvaret för personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan
 • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag
 • Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Ladda hem som PDF