Se alla

LSS / Personlig assistans

Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans, en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många, och ännu fler hotas av indragen assistans. Nu måste lagen (LSS) återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka.

Liberalerna vill:

 • Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras
 • Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas
 • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS
 • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan
 • Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen
 • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov
 • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans
 • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor
 • Ansvaret för personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan
 • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag
 • Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS