Vår politik

  • Vi vill att livsmedelssäkerheten från ”jord till bord” ska garanteras.
  • Utöka och tydliggör livsmedelsmärkningen och kontrollsystemen.
  • Vi vill att konkurrensen inom livsmedelsbranschen ökar.
  • Offentlig upphandling ska kunna rymma djuromsorg samt miljö och klimataspekter.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Spårbart från jord till bord

Vad vi äter spelar stor roll för hur vi mår. Men vi måste kunna lita på innehållsdeklarationer och märkningar. Det är därför vi vill ha tydligare märkning av livsmedel så att de kan spåras från jord till bord. EU:s veterinärmyndighet på Irland ska utvecklas till ”matens och märkningens FBI” som gör täta och noggranna kontroller och säkerställer rätt livsmedelsinformation i medlemsländerna.

EN LIVSMEDELSSTRATEGI
Liberalerna har drivit på för en svensk livsmedelsstrategi. Vi vill se en strategi som utifrån ett marknads- och konsumentperspektiv innehåller förslag på konkreta åtgärder för att lyfta svensk livsmedelsproduktion.

TILLGÄNGLIG INFORMATION
Den mycket skiftande information som efterfrågas (djurskyddsmärkning, ursprungsmärkning, klimatmärkning etc.) kan ges med hjälp av teknik som webbsidor, utvecklade streckkodsterminaler i butikerna, m.m. Det måste inte alltid ske på själva förpackningen, om det inte krävs av rena hälsoskäl, t.ex. för allergiker. Det viktigaste är att informationen finns tillgänglig så att konsumenten kan göra egna val.

ÖKADE RESURSER FÖR MINSKAT FUSK
Även om det finns bra regler för det mesta som gäller livsmedel så följs de inte alltid. Därför har vi arbetat för att EU:s veterinärkontor på Irland ska få ordentliga resurser så att de verkligen kan fungera som unionens gemensamma ”matpolis”. Vi vill också ha bättre konkurrens inom livsmedelssektorn. Det skulle vara bra för både konsumenternas valfrihet och för de små producenternas konkurrenskraft.

HISTORISK MAT OCH TILLAGNINGSMETODER
Maträtter och historiska tillagningstekniker är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Liberalernas tidigare Europaparlamentariker Marit Paulsen har föreslagit en europeisk kunskapsbank för gamla recept och historiska tillagningsmetoder, eftersom det finns en risk för att kunskapen om vår traditionella mat och hur den har tillagats i generationer försvinner.