Vår politik

 • Förstatliga skolan
 • Ge fler lärare högre lön
 • Ta krafttag mot mobbning, våld och skolk
 • Inför betyg från åk 4
 • Inför tioårig grundskola med tidigare skolstart
 • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet
 • Inför rätt till obligatorisk läxläsning för dem som behöver i skolan
 • Minska lärarnas administrationsbörda
 • Inför central rättning av de nationella proven
 • Utöka antalet idrotts- och matematiklektioner
 • Höj kvaliteten i högskolan
 • Fortsätt bygga ut yrkeshögskolan
 • Fortsätt satsa på forskningen
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Klassresan börjar i klassrummet

I en likvärdig skola ges alla möjlighet att lägga grunden för sin egen framtid. Där ställer vi positiva krav på elever att försöka nå så långt de kan, positiva krav på föräldrar att se till så att läxan blir gjord och positiva krav på läraren att leverera den allra bästa undervisningen.

För att nå dit behöver vi förstatliga skolan så att ingen elev hamnar efter bara för att kommunen inte har råd eller förmågan att satsa på skolan. Vi behöver mer av tidiga stödinsatser och fler lektioner så att vi hinner med allt eleven måste ha med sig. Och vi behöver betala bra lärare en bättre lön än idag så de stannar i yrket och lyfter sina kollegor. Vi behöver även satsa på fortbildning.

Valfriheten är här för att stanna

Det finns just nu många partier som inte vill att du ska få välja vart du eller ditt barn ska gå i skolan. Vi tror istället att valfriheten är bra. Det handlar både om rätten att söka förskolan som ligger på väg till jobbet, att du ska kunna söka skolan med den intressanta inriktningen och att alla elever ska kunna välja en gymnasieskola och ett gymnasieprogram som passar dem. Det handlar också om att du ska kunna byta den skola som du inte är nöjd med. Du som vill söka jobb direkt ska kunna läsa mer av yrkeskurser och inte behöva bli högskolebehörig om du inte själv vill. Du ska alltid ha rätt att senare i livet läsa in behörigheten.

Ställ högre krav på högskolan

Vi tror för många kurser och program på högskolan håller för låg kvalitet. Antalet undervisningstimmar är för få och examenskraven för låga. Det är ett slöseri med engagerade studenters tid och ett slöseri med våra gemensamma resurser. Det vill vi ändra på genom högre krav och mer kontroll. De universitet och högskolor som levererar den bästa utbildningen ska få mer resurser.

kunskap och utbildning ger Forskning i världsklass

Tillväxten imorgon bygger på uppfinningarna idag. Sverige ska vara en plats där forskare och forskningsinriktade företag vill investera sin tid och sina resurser. Vi vill därför öka satsningarna på både bas- och spetsforskning.

Ladda hem som PDF