Vår politik

  • Könsstympning ska motverkas ännu mer.
  • Alla de som direkt eller indirekt medverkar till brottet ska få hårda straff.
  • Alla kommuner ska kunna förbättra sitt arbete mot könsstympning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Könsstympning är förbjudet i Sverige

Den som begår eller medverkar till könsstympning – kvinnlig omskärelse – kan dömas till fängelse i högst fyra år och om brottet anses som grovt, i lägst två högst tio år. Lagstiftningen ger alltså möjlighet att döma alla som på något sätt medverkat till stränga straff. Problemet är att lagen inte används.

Mer kunskap

Könsstympning måste bekämpas kraftfullt både i skola, hos polis, åklagare och inom sjukvården. Kunskapen om hur man kan förebygga, förhindra och upptäcka brottet behöver öka. Polis och åklagare måste prioritera resurser och hitta sätt för att avslöja och bevisa de brottsliga handlingarna.

Extra resurser krävs

Arbetet mot könsstympning ska fortsätta och utvecklas. Vi vill att länsstyrelsen i Östergötland, som är expertmyndighet för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, ska få resurser att sprida lärdomarna från pilotprojektet i Norrköping över hela landet.