Vår politik

  • Vi slår vakt om det kommunala självstyret.
  • Kommuner som själva vill gå samman ska få hjälp av staten att göra det.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kommuner och landsting viktiga för demokratin

I Sverige har kommunerna och landstingen en viktig roll för demokratin. Så vill vi att det ska fortsätta att vara, men det hindrar inte att ansvaret för vissa frågor kan flyttas. Vi vill till exempel att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan från kommunerna.

Statligt stöd vid sammanslagningar

Vi vill att både delningar och sammanslagningar av kommuner ska bygga på lokala beslut. I dag diskuterar en del kommuner att gå samman för att höja kvaliteten på servicen och minska sårbarheten. De kommuner som vill gå samman ska få hjälp av staten att göra det.