Se alla

Kommunal demokrati

Kommuner och landsting spelar viktig roll i demokratin

Ditt medbestämmande stärker demokratin. Alla människor ska ha möjlighet att påverka frågor som rör deras närområde. Vi vill införa särskilda valdagar för kommun- och landstingsval, så att de lokala frågorna får den uppmärksamhet de förtjänar.

Liberalerna vill:

  • Skilda valdagar till kommuner och landsting.
  • Inga kommun- eller regionsammanslagningar utan att invånarna först fått säga sin mening.

Det lokala självstyret är en viktig del av demokratin

I Sverige har kommuner och landsting/regioner många viktiga uppgifter. Så vill vi att det ska fortsätta att vara, men det hindrar inte att ansvaret för vissa frågor kan flyttas. Vi vill till exempel att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan från kommunerna.

Inför skilda valdagar till kommuner och landsting

I de flesta länder hålls lokalvalen på särskilda datum, men inte i Sverige. Vi vill ändra på det. Om valen till kommuner och landsting/regioner hålls på egna datum kommer viktiga lokala och regionala frågor att få större uppmärksamhet i valrörelsen. Väljarna får bättre möjlighet att granska sina lokala politiker. Liberalerna vill ha skilja valen till kommuner och landsting från riksdagsvalet. Då skulle det t.ex. vara riksdagsval 2022, kommun- och landstingsval 2024, riksdagsval 2026, kommun- och landstingsval 2028 och så vidare.

Invånarna ska tillfrågas före sammanslagningar

Vi vill att både delningar och sammanslagningar av kommuner/regioner ska bygga på lokala beslut. Vissa landsting har gått ihop och bildat större regioner, och på olika håll diskuterar också kommuner att gå samman för att förbättra servicen och minska sårbarheten. Vi vill att de kommuner och landsting som vill gå samman självklart ska få göra det, men medborgarna måste få vara med och säga sin mening först. Det kan göras på olika sätt. Det viktiga är att ett så stort beslut som en sammanslagning inte tas utan att befolkningen fått säga sitt.

Ladda hem som PDF