Vår politik

  • Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald
  • Marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion ger fler i världen bra mat
  • Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll
  • Förenkla för jordbruket – sänk skatten på jobb och företagande
  • Gärna ekologisk mat men konsumenternas efterfrågan ska styra – inte politikers uppsatta mål
  • Jordbruket ska stå för sina miljö- och klimatkostnader men också ersättas för bidrag till naturvård och biologisk mångfald
  • Matfusket inom EU måste bekämpas – ”matens FBI” behövs
  • Det ska vara enkelt att göra bra val – tydlig märkning behövs
  • EU:s jordbrukspolitik måste liberaliseras – alla direktstöd ska tas bort
  • Landsbygdsprogrammet måste inriktas mer på miljöåtgärder
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

JORDBRUKET GER JOBB, MAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi blir fler och fler människor på jorden och det behövs en hållbar livsmedelproduktion som kan mätta alla. I Sverige vill vi att hela landets utvecklingskraft tas till vara. Jordbruksföretag är viktiga för en levande landsbygd, arbetstillfällen, den biologiska mångfalden och för att vi ska ha bra mat på bordet.

EN JORDBRUKSPOLITIK SOM GER KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

Som liberaler tror vi på marknaden istället för stöd och subventioner. Genom frihandel och hållbar produktion får fler i världen tillgång till bra mat. Forskning och utveckling driver på. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll. För att förbättra för svenskt jordbruk vill vi sänka skatten på jobb och företagande.

KONSUMENTERNAS EFTERFRÅGAN SKA STYRA

Det är konsumenters efterfrågan som ska styra vad som bör produceras inte subventioner och snedvridande regler. Vi ser gärna ekologisk matproduktion men vi vill att konsumenterna ska styra efterfrågan, inte politiskt satta mål.

MILJÖKOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR NATURVÅRD

Ett hållbart jordbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Även jordbruket måste minska sin negativa påverkan på miljö och klimat och stå för sina klimatkostnader. Till exempel vill vi införa en ny läckageskatt för jordbruket för att minska användningen av konstgödsel som bidrar till övergödningen i våra vatten. Samtidigt ska jordbruket ersättas för kollektiva nyttigheter som naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden.

BRA MAT FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Svensk mat är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Dessvärre följs inte alltid de regler man enats om på EU-nivå. Matfusket inom EU måste bekämpas och vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”. När vi handlar ska vi enkelt kunna göra bra val och då behövs tydlig och bra märkning.

LIBERALISERA EU:S JORDBRUKSPOLITIK

Jordbrukets andel av EU:s budget måste minskas ännu mer. Alla gränshinder ska tas bort. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. I stället behövs mer satsningar på landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald.

BEHÅLL LANDSBYGDSPROGRAMMET

Vi vill behålla landsbygdsprogrammet. Det kan bland annat användas till att bevara öppna ängsmarker och biologisk mångfald. Vi vill stärka programmets miljöinriktning och bredda det till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper som har stort miljömässigt värde.

Ladda hem som PDF