Vår politik

  • Stäng lönegapet mellan kvinnor och män.
  • Skapa fler tjänster med hög lön i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterskor.
  • Slopa inte den tredje öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen.
  • Inför en samtyckesregel i sexualbrottslagstiftningen.
  • Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner.
  • Mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa.
  • Stora arbetsplatser ska göra lönekartläggningar årligen för att motverka ojämställda löner.
  • Inrätta en ny jämställdhetsmyndighet.
  • Stärk kampen mot hedersvåldet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bekämpa fördomarna

Jämställdheten börjar i barndomen. Växer vi upp under olika villkor kan vi inte förvänta oss att vi ska leva med lika villkor som vuxna. Därför måste också samhällets normer och värderingar effekter för jämställdheten diskuteras. Vi tror att varje människas frihet förutsätter att omgivningens åsikter om könsroller inte håller tillbaka individen när han, hon eller hen gör sina stora livsval.

Stäng lönegapet

Är du kvinna i Sverige tjänar du under ditt liv i snitt 3,6 miljoner kronor mindre än en genomsnittlig man. Det tycker vi är oacceptabelt. Vi vill bryta med en arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar i olika yrken och där karriärvägarna för kvinnor är färre. Vi vill att det ska gå att göra lönekarriär också i yrken som i dag domineras av kvinnor.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Förra året anmäldes 13 000 våldtäkter. På skyddade boenden sover varje år kvinnor och barn 80 000 nätter på flykt. Det här kan ingen acceptera. Vi vill ha resurser till mer förebyggande arbete, och att fler som förföljer sin expartner ska få elektronisk fotboja. Vi vill ha en samtyckesregel i sexualbrottslagen. Vi vill ge landets kvinnojourer långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor.

Feminism utan socialism

Vi säger ja till vinster i välfärden för att det ska vara möjligt att tjäna pengar på företag även inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg. En socialistisk politik innebär mindre chans för kvinnor som arbetar inom offentlig sektor att byta arbetsgivare och därmed kunna påverka sin lön. Därför säger vi ja till vinster, men nej till vänster i välfärden!