Vår politik

  • Alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning etc.
  • Vi vill att diskriminering motarbetas kraftfullt.
  • Skolan ska ge alla goda chanser att göra vad de vill med sitt liv, oavsett bakgrund.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Allas lika värde och rättigheter

Jämlikhet innebär alla människors lika värde och rättigheter. Jämlikhet är en av liberalismens grundpelare och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. Det innebär också att alla ska ha möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Skolan är central i jämlikhetsarbetet. Vi behöver en skolpolitik som fokuserar på att ge alla en bra kunskapsgrund att stå på.