Se alla
Rättvisestaty i koppar.

Jämlikhet

Alla ska kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor

Alla människor har rätt att vara med i samhället och forma sina egna liv. Om fler jobbar minskar fattigdomen och inkomstklyftorna blir mindre. Skolan har också en avgörande roll att tidigt ge unga tillräckliga kunskaper för lika möjligheter i livet.

Liberalerna vill:

  • Välfärden ska präglas av kvalitet och valfrihet, och ges till alla på lika villkor
  • Klyftorna ska överbryggas
  • Jobbpolitik är den bästa fördelningspolitiken
  • Klassresan börjar i klassrummet

Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla

Jämlikhet är en av liberalismens grundpelare och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. Det innebär också att alla ska ha möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Alla har rätt till en grundläggande standard för att kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Socialliberalismens fokus är därför att ge bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra skola, sjukvård, socialförsäkringar och andra tjänster som vi betalar gemensamt. Skatter kan ha en utjämnande roll, men välfärd med hög kvalitet betyder mer för att utjämna skillnader.

Klyftorna ska överbryggas

Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur består klyftorna mellan de som har försörjning, trygghet och alla chanser – och de som saknar både hopp och möjligheter. Vi ser ett bidragsberoende som inte bryts, en ny underklass som växer fram, ett utanförskap som riskerar att gå i arv och ett samhälle som dras isär. I ofrihetens Sverige växer barn upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet. Där tappar människor hoppet om att någonsin kunna påverka sin framtid. Där är det ofta kaos i klassrummet och de stora drömmarna verkar vara reserverade för dem som växer upp i andra stadsdelar. I ofrihetens Sverige är det ingen självklarhet att kunna gå klädd som man vill, gå ut när man vill eller ens sätta sig på ett café. Det finns ingen större uppgift för oss politiker framöver än att överbrygga de klyftorna. Alla ska kunna kräva sin rätt – men vi ska också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt.

Jobbpolitik är den bästa fördelningspolitiken

I Liberalernas Sverige behandlas alla lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etc. Vi vill att diskriminering motarbetas kraftfullt. Krympande ekonomi leder till ökad arbetslöshet och sociala orättvisor, medan tillväxt skapar möjligheter. Om fler kommer i arbete kan fler försörja sig själva, vilket minskar fattigdomen och bekämpar inkomstklyftor. En politik för fler jobb är därför den bästa fördelningspolitiken.

Klassresan börjar i klassrummet

Varenda människa ska ges möjlighet att bestämma över sitt eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Alla barn ska kunna drömma stora drömmar, och stora drömmar ska kunna slå in också för de barn som växer upp med små resurser. Skolan måste därför ge alla goda chanser att göra vad de vill med sitt liv, oavsett bakgrund.

Ladda hem som PDF