Se alla
Invandring, världen

Invandring

Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas. Det är individens skyddsskäl som avgör om man får stanna. EU behöver en gemensam asylpolitik.

Miljontals människor är på flykt runt om i världen. Asylrätten ska värnas. Den som behöver skydd ska få en fristad, men den som inte har skyddsbehov behöver återvända hem. Att människor kommer till Sverige för att jobba, studera och starta företag är positivt och bidrar till att utveckla vårt land.

En human och realistisk asylpolitik

I en värld med stora flyktingströmmar behövs ett gemensamt ansvar för att hjälpa den som flyr undan förföljelse och krig. Därför vill vi ha en europeisk asyllagstiftning som gäller i alla EU-länder. Sverige ska ett stort ansvar, men vi kan inte långsiktigt ta mycket fler än övriga länder. Därför bör den svenska asyllagen ligga i nivå med jämförbara EU-länder.

Asylrätten ska värnas. Alla har rätt att söka asyl, men alla kan inte få asyl. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte. Vi anser att den som flytt ska kunna återförenas med sina familjemedlemmar, men för att integrationen ska fungera behövs det också regler om att man i vissa fall behöver ha jobb och bostad ordnad först. Sveriges mottagande av kvotflyktingar ska ha fokus på särskilt utsatta flyktinggrupper, som kvinnor och hbtqi-personer.

Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. För att stoppa exploatering ska det finnas regler om riktiga anställningar och en lön på rimlig nivå.

Ladda hem som PDF