Vår politik

  • Gör om Datainspektionen till Integritetsinspektionen och ge dem mandat att bevaka integritetsfrågor i hela samhället.
  • Vi vill se över grundlagens delar om integritetskränkande databastjänster på nätet.
  • Inför en regel om att integritetsfrågan alltid måste analyseras innan nya lagar föreslås.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Skyddet för integritet ska vara starkt

Varje människa har rätt till sitt eget privatliv. Därför ska skyddet för integriteten vara mycket starkt. Samtidigt är det ibland nödvändigt att väga integritetsskyddet mot andra viktiga intressen, till exempel att bekämpa brott eller värna rikets säkerhet. Integritetsfrågan kan inte lösas en gång för alla, utan diskussionen måste vara levande.

Begränsa databastjänster

Det blir allt vanligare med databastjänster på nätet där vem som helst kan köpa mycket integritetskänsliga uppgifter om privatpersoner. Vi vill se över grundlagen för att motverka detta.

Större tyngd åt integritetsfrågor

När politiker tar fram nya lagar måste integritetsfrågorna få större tyngd. Vi vill ha en regel om att konsekvenserna för integriteten alltid måste analyseras innan man föreslår nya lagar.

Tydlighet om kameraövervakning

Kameraövervakning är ofta en bra metod för att öka tryggheten och säkra bevisning. Men det måste alltid göras en avvägning mot enskildas rätt att vara i fred. Det är också mycket viktigt att den som ansvarar för en övervakningskamera ska betala skadestånd om inspelningarna inte hanteras på rätt sätt.