Vår politik

  • Värnskatten ska helt avskaffas.
  • Brytpunkten för den statliga inkomstskatten ska kraftigt höjas.
  • Åldersgränsen för det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre ska sänkas till 63 år.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Avskaffa världens högsta marginalskatter

För alldeles för många, inte minst inom de kvinnodominerade akademikeryrkena, lönar det sig inte att utbilda sig. En viktig anledning är att Sverige jämfört med nästan alla andra länder har höga marginalskatter redan vid medelhöga inkomster. Det drabbar de som utbildat sig länge och vill arbeta mycket. Bland annat beskattar vi kvinnodominerade akademikeryrken hårdare än de flesta andra länder. Med dagens marginalskatter är det svårt att få tillbaka de pengar som investerats i till exempel en lång utbildning eller i att starta ett företag.

Lägre marginalskatt för att locka internationella talanger

Sverige har också världens högsta marginalskatter på höga inkomster, vilket riskerar att leda till att vi skrämmer bort talanger och framgångsrika forskare, ingenjörer och entreprenörer. Skattetrycket bromsar invandringen av högutbildad arbetskraft till Sverige. Utbildning, ansträngning och risktagande lönar sig inte tillräckligt bra i Sverige.

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt

I det svenska skattesystemet inträder de höga marginalskatterna i dag anmärkningsvärt tidigt. Liberalerna vill därför kraftigt höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten, från dagens ca 36 000 kronor per månad till 41 000 kronor per månad. Ingen med en månadslön under 41 000 kronor ska behöva betala en extra inkomstskatt ovanpå kommunalskatten. Det innebär att barnmorskor, poliser och ingenjörer slipper bestraffas för sitt viktiga karriärval för samhället.

Förläng arbetslivet

Jobbskatteavdraget stärker drivkrafterna att arbeta. I syfte att fler ska välja att stanna kvar länge i arbetslivet finns ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Liberalerna vill att åldersgränsen för detta förstärkta jobbskatteavdrag justeras ned med två år för att även inkludera personer som vid årets ingång är 63 år. Det betyder att denna grupp får starkare drivkrafter att förlänga arbetslivet.