Se alla

Inkomstskatt

Fler ska jobba mer

Marginalskatten för medelhöga och höga inkomster måste sänkas. Därför ska brytpunkten för statlig inkomstskatt höjas, värnskatten avskaffas och de högsta marginalskatterna närma sig OECD-snittet. Det främjar arbetslinjen och skyddar därmed välfärden.

Vår politik

  • Hälften kvar efter skatt för den som går från bidrag till arbete
  • Färre ska betala statlig inkomstskatt
  • Återställ jobbskatteavdraget
  • Stärkt jobbskatteavdrag från 63 år och ingen särskild löneskatt för äldre
  • Konkurrenskraftig expertskatt
  • Sänkt skatt för pensionärer

Det måste löna sig att arbeta och utbilda sig.

Liberalernas viktigaste skattepolitiska prioritering är att skatterna på arbete, både på kort och på lång sikt, ska sänkas. Det är avgörande för att utveckla arbetslinjen, öka antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin och stärka den svenska konkurrenskraften. När fler jobbar kan vi också finansiera de satsningar på välfärden som behövs för att alla i vårt land ska ha samma livschanser.

Höj brytpunkten för statlig inkomstskatt

Jämfört med nästan alla andra länder har Sverige höga marginalskatter redan vid medelhöga inkomster, och de högsta marginalskatterna på de allra högsta inkomsterna. Det bidrar till ett mindre effektivt skattesystem där antalet arbetade timmar är lägre än det annars skulle ha varit, men innebär också att det för många lönar sig dåligt att utbilda sig. Liberalerna vill därför se en kraftig höjning av brytpunkten från dagens cirka 37 500 kronor per månad till 44 000 kronor per månad. Förslaget innebär att en genomsnittlig lokförare, barnmorska eller präst helt slipper betala statlig inkomstskatt.

Återställ jobbskatteavdraget och modernisera expertskatten

Vi vill återställa jobbskatteavdraget för månadsinkomster över 50 000 kronor eftersom det skulle stimulera människor till att arbeta mer, få dem att vilja utbilda sig och ta ansvar, och också göra det lättare för svenska företag att locka till sig talanger utifrån. Dessutom behöver de svenska reglerna för expertskatt bli mer konkurrenskraftiga än idag.

Förläng arbetslivet

För att fler ska vilja stanna kvar länge i arbetslivet införde Liberalerna under alliansregeringen ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre som under året fyller 66 år eller mer. Tillsammans med höjt grundavdrag har detta ökat sysselsättningen i gruppen, vilket också stärker deras pensioner. Liberalerna vill att åldersgränsen justeras ned med ytterligare två år för att även inkludera personer som är 63 år eller mer. Vi vill också att löneskatten för äldre, som nuvarande regering höjde 2017, helt avskaffas.

Sänk skatten för pensionärerna

I regeringsställning sänkte Liberalerna skatten för pensionärer fem gånger och har fortsatt att göra så i opposition – nu senast genom att välkomna regeringens sänkning av den så kallade pensionärsskatten. För att skydda arbetslinjen har vi samtidigt sagt nej till skattesänkningar för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Ladda hem som PDF