Se alla
Framsidan på skattedeklaration

Inkomstskatt

Fler ska jobba mer

Det ska löna sig bättre att jobba. Därför vill vi fortsätta sänka marginalskatten för alla, både den som har låg inkomst och den som tjänar mer. De högsta marginalskatterna ska närma sig OECD-snittet. När fler jobbar mer tryggas vår gemensamma välfärd.

Liberalerna vill:

  • Rejält sänkt skatt för den som går från bidrag till arbete
  • Färre ska betala statlig inkomstskatt
  • Återställ jobbskatteavdraget
  • Konkurrenskraftig expertskatt
  • Sänkt skatt för pensionärer

DET MÅSTE LÖNA SIG ATT ARBETA OCH UTBILDA SIG

Liberalernas viktigaste skattepolitiska prioritering är att skatterna på arbete, både på kort och på lång sikt, ska sänkas. Det är avgörande för att utveckla arbetslinjen, öka antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin och stärka den svenska konkurrenskraften. Den som går från bidrag till jobb behöver ha rejält sänkt skatt. När fler jobbar kan vi också finansiera de satsningar på välfärden som behövs.

FÄRRE SKA BETALA STATLIG INKOMSTSKATT

Jämfört med nästan alla andra länder har Sverige höga marginalskatter redan vid medelhöga inkomster, och västvärldens högsta marginalskatt på de höga inkomsterna. Det skapar ett ineffektivt skattesystem där det lönar sig dåligt att jobba, men också att gå upp i arbetstid. Liberalerna vill fortsätta höja brytpunkten för statlig skatt. Skickliga lärare, psykologer och specialistsjuksköterskor ska inte behöva straffas med högre skatt.

ÅTERSTÄLL JOBBSKATTEAVDRAGET OCH MODERNISERA EXPERTSKATTEN

Vi vill ta bort nedtrappningen av jobbskatteavdraget för höga månadsinkomster så att alla stimuleras till att arbeta mer, utbilda sig och ta ansvar. Det skulle också göra det lättare för svenska företag att locka till sig talanger utifrån. Dessutom behöver de svenska reglerna för expertskatt bli mer konkurrenskraftiga än idag.

DET SKA LÖNA SIG ATT STANNA I ARBETSLIVET

För att fler ska vilja stanna kvar länge i arbetslivet införde Liberalerna under alliansregeringen ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre som under året fyller 66 år eller mer. Det har gjort att många fler äldre är kvar i arbetslivet på hel- eller deltid. På så vis blir också pensionen bättre. Liberalerna vill att åldersgränsen justeras ned med ytterligare två år för att även inkludera personer som är 63 år eller mer.

SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER

I regeringsställning sänkte Liberalerna skatten för pensionärer fem gånger och har fortsatt att göra så i opposition. Det ska vara samma skatt på pension som på jobbinkomst.

 

Ladda hem som PDF