Vår politik

  • Vi vill stärka det fria och ideella föreningslivet i Sverige.
  • Kommunerna ska se till att det finns bra anläggningar för olika idrotter även för personer med funktionshinder.
  • Öka antalet idrottstimmar i grundskolan med 100 timmar.
  • Förtydliga reglerna kring sponsring så att företag får full avdragsrätt för kostnaderna.
  • Vi tycker att Sverige ska stå värd för fler internationella idrottsarrangemang.
  • Huliganism ska motverkas med mer samverkan mellan myndigheter, idrottsrörelsen och det civila samhället.
  • Arbetet för jämställdhet måste finnas med i all idrottsverksamhet.
  • Vi vill stödja forskningen om dopning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fri och självständig idrottsrörelse

Alla ska kunna motionera och idrotta utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill ha en fri och självständig idrottsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott. Engagemanget och sammanhållningen inom idrottsrörelsen betyder mycket för samhället. Eftersom idrotten är en folkrörelse ska de egna medlemmarna bestämma och ta ansvar för sina beslut.

Fler ska kunna idrotta

Vi äter sämre och rör oss mindre och livsstilssjukdomarna ökar. Det är mycket oroande både ur ett folkhälsoperspektiv och för den enskilde individen. Vi måste kraftsamla för att ge alla möjligheter att röra på sig och idrotta, oavsett bakgrund eller hur mycket pengar man har. Elever som idrottar presterar också generellt bättre i teoretiska ämnen än de som inte motionerar.

Bra ekonomiskt stöd från staten

Liberalerna har drivit på för att idrotten ska ha ett bra ekonomiskt stöd från staten. Idrottslyftets syfte var främst att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar samt utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta högre upp i åldrarna.