Vår politik

  • För att höja kvaliteten i undervisningen krävs ett tydligt kvalitetssäkringssystem, högre inträdeskrav och en större andel lärarledd undervisning.
  • Sommarkurserna ska utökas så att fler studenter snabbare ska kunna avsluta sina studier.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kvalitet ska gå före kvantitet

Sverige ska ha höga ambitioner när det gäller högre utbildning, men vi låter inte en utbyggd högskola ske på bekostnad av kvalitet. Sverige ska ha ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet. De utbildningar som håller mycket hög kvalitet ska ges extra resurser. Den lärarledda undervisningen bör öka.

Utöka sommarkurserna

En satsning på fler sommarkurser vid högskolor och universitet skulle få en rad positiva effekter. Genomströmningen skulle öka genom att studenterna snabbare skulle kunna avsluta sina studier och de sommarjobb dessa har i dag skulle kunna fyllas av andra arbetslösa ungdomar och andra för vilka enkla jobb är en väg in på arbetsmarknaden.