Vår politik

  • Äldre ska ha så stort självbestämmande som möjligt, trots behov av stöd och hjälp.
  • Vi vill stärka äldre människors rättigheter genom konkreta garantier i äldreomsorgen.
  • Alla kommuner ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen.
  • Alla som vill ska kunna få hemlagad mat.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Vi vill ge äldre makt över sin vardag

För oss är det självklart att äldre människor i behov av hemtjänst själva ska få bestämma när och hur, men också vilken slags stöd, hjälp och service de ska ha. Det handlar om att få mer makt över sin vardag och om att kunna bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Vi vill att valfrihet i äldreomsorgen införs i alla kommuner. Äldre ska också få större inflytande över vad som ingår i hemtjänsten.

Omsorg inriktad på service

Vi tycker att äldreomsorgen ska vara inriktad på service. Den ska göra det enklare för äldre att utforma sin vardag som de vill och ta ifrån människor rätten att bestämma. Därför är det så viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet. Att det finns olika utförare betyder fler möjligheter för både den äldre och de anställda.

Laga-mat-garanti

Ju mindre ork som finns till annat, desto viktigare blir måltiden som dagens glädjeämne. Vi vill att alla som får hjälp av hemtjänsten med maten ska kunna få den lagad hemma, om de vill. Den som hellre vill ha matlåda ska kunna välja mellan flera leverantörer. Alla som bor på äldreboende ska få flera rätter att välja på.