Se alla
Vindkraftverk ute tillhavs i solnedgång

Grön skatteväxling

Lägre skatt på arbete och högre miljöskatter

En liberal miljöpolitik kombinerar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Grön skatteväxling innebär att den som smutsar ner får betala mer samtidigt som fler tjänar på att jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Liberalerna vill:

  • Förorenaren ska betala – den som smutsar ner ska betala mer.
  • För att minska utsläppen och miljöskadliga verksamheter vill vi höja miljö- och klimatskatterna samtidigt som skatten på jobb sänks.

Grön politik som styrs av skatter istället för subventioner

Liberalerna står för en smart, grön politik som utgår från marknadsekonomi, teknik och utveckling. Vår miljö- och klimatpolitik syns därför som grön skatteväxling i skattetabellerna. Vi motsätter oss slösaktiga bidrag och subventioner till privata inköp av till exempel elbilar eller elcyklar som bara går till ett fåtal. Bidrag till privata inköp är ineffektiva, leder till ökad byråkrati och inte till pressade priser då bidragen istället ofta bara hamnar i bilhandlarnas fickor.

Den som smutsar ner ska betala mer

Vår gröna liberala politik utgår från principen att förorenaren ska betala vilket också slås fast i klimatavtalet, Parisavtalet. Vi tycker att den som smutsar ner ska betala mer. Till exempel är det rimligt att den som köper en ny bil som drivs av fossila bränslen ska betala mer i skatt än den som köper en ny elbil. Miljö- och klimatskatter ger intäkter till statskassan och bidrar till att minska utsläppen och miljöskadliga verksamheter.

Exempel på liberal grön skatteväxling

Vi vill höja klimatskatterna med runt 5 miljarder samtidigt som skatterna på jobb sänks med 26 miljarder. Exempel på miljö- och klimatskatter är omvänd miljöbilsbonus, reformerat reseavdrag, läckageskatt i jordbruket, borttagande av subventioner till fossila bränslen och skatt på plastpåsar. När det gäller sänkta jobbskatter handlar det till exempel om att vi vill att färre ska behöva betala statlig inkomstskatt, borttagande av värnskatten och göra det förmånligare för äldre att fortsätta jobba.

Gemensamma klimatskatter inom EU

Skatter bestäms i varje land men vi ser också gärna en gemensam koldioxidskatt och flygskatt inom EU. Dessutom måste systemet med handel med utsläppsrätter förbättras.

Ladda hem som PDF