Vår politik

  • Satsa på unga med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden.
  • Inför fritt val av hjälpmedel i hela landet.
  • Förtydliga LSS så att lagen tydligt gäller arbete, familj och ett jämlikt liv.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras

För oss liberaler är det självklart att alla människor ska kunna använda sin fulla kapacitet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för några få. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet. Men människor med funktionsnedsättning ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar.

Tillgänglighet är grundläggande

Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Liberalerna har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, och detta blev verklighet genom en ny lag 2015.

Rätt till jobb

Att ha ett jobb eller en sysselsättning är bland det viktigaste för möjligheten att leva ett gott liv. Stöden till personer med funktionsnedsättning och till arbetsgivare behöver förenklas och förbättras.

Liberalernas LSS-lagstiftning världsunik

När Folkpartiet, som Liberalerna hette på den tiden, under Bengt Westerbergs tid som socialminister, införde LSS-lagstiftningen 1994 var det ett enormt framsteg. LSS behöver värnas och utvecklas så att personer med omfattande funktionsnedsättning delta i samhället på lika villkor. Det finns dock tecken på att lagen tillämpas allt snålare. Det vill vi ändra på. Regler och kontroller behövs för att komma åt oseriösa utförare, men ska inte försämra för dem som behöver stöd.

Delrapport funktionshinderpolitik