Vår politik

  • Sverige ska ha en effektiv signalspaning som bidrar till ökad säkerhet för oss och våra samarbetspartners.
  • Vi ska ha starkast möjliga skydd för den personliga integriteten vid signalspaning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Signalspaning sedan andra världskriget

För att skydda oss mot yttre hot har Sverige sysslat med signalspaning sedan andra världskriget. Men fram tills nyligen har det inte varit reglerat i lag, vilket har hotat rättssäkerheten. Samtidigt har teknikutvecklingen gjort att spaning i etern har blivit mindre viktig eftersom allt mer trafik går i kabel.

Stor betydelse för rikets säkerhet

Liberalerna vill att FRA:s signalspaning ska kunna fortsätta eftersom den betyder mycket för vår säkerhet, men vi ställer mycket höga krav på rättssäkerhet och integritet. Tack vare representanter för Liberalerna har reglerna blivit mycket strängare och kontrollen förbättrats.

Stränga regler för signalspaning

Nu finns det tydliga lagar om att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet bara får ske för att kartlägga preciserade hotbilder inom försvars- och säkerhetspolitik. Det kan vara yttre militära hot mot landet, internationell terrorism eller spridning av massförstörelsevapen. Signalspaning får inte riktas mot enskilda och får inte heller gälla trafik inom Sverige.

Uppföljning för ohotad integritet

Vi tycker att detta är en rimlig och balanserad lagstiftning, men vi kommer att följa noga hur den används så att inte integriteten hotas. Det behövs en ordentlig analys innan det eventuellt kan bli aktuellt att ändra några regler.

Ladda hem som PDF