Vår politik

  • Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande.
  • Villkoren för dem som tjänstgjort i utlandet ska förbättras och deras insatser ska uppmärksammas i större utsträckning.
  • Stödet till veteranorganisationer ska förbättras.
  • Ansvaret för utlandstjänstgörande personal ska också omfatta vissa lokalanställda, som exempelvis tolkar.
  • Inrätta ”riksdagens hedersmedalj för internationell insats” som ges till den som gjort en särskilt ansenlig gärning.
  • Villkoren för anställda och veteraner ska förbättras.
  • Vi vill inrätta ett nationellt veterancenter.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

UTLANDSTJÄNST FÖRTJÄNAR UPPSKATTNING

Många svenskar, militärer och civila, deltar i olika utlandsmissioner. Ofta sker det under mycket besvärliga omständigheter och inte sällan med fara för liv och hälsa. De som väljer att utsätta sig för detta i syfte att förbättra livet för andra människor, skapa chanser till en drägligare tillvaro eller rent av att överleva, förtjänar uppskattning för sina insatser. Ett steg i rätt riktning för att visa samhällets uppskattning till försvarets personal är att inrätta en hedersmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser.

BÄTTRE VETERANPOLITIK

Svensk veteranpolitik har varit sorgligt försummat, men framsteg har gjorts. Vi vill fortsätta att stärka stödet till veteraner, särskilt rätten till psykosocialt stöd och vård. Tyvärr saknas ofta kompetens och resurser för att stödja och vårda de veteraner som faktiskt ber om hjälp.

FLER MÅSTE TA STÖRRE ANSVAR

Ett bättre mottagande för veteraner håller på att byggas upp, till stor del baserat på frivilligorganisationer och kamratstöd. Men det offentliga Sverige, regeringen och Försvarsmakten, som varit uppdragsgivare, måste också ta ett större ansvar.

ÅTERINFÖR EN KÖNSNEUTRAL VÄRNPLIKT

Den tekniska utvecklingen och krav på tillgängliga förband visar att massarméernas tid är förbi. Samtidigt har det med nuvarande system varit svårt för Försvarsmakten att rekrytera. Vi ser också en oroande utveckling i vårt närområde, vilket ökar behovet av duktig personal. Vi stöttar därför att en könsneutral värnplikt införs vilket ska kombineras med frivilligrekryteringen. Försvarsyrket behöver bli mer åtråvärt för att så många frivilliga ansöker som möjligt. Liberalerna är övertygande om att antalet rekryter behöva öka ifall vi på allvar ska ha en möjlighet att avskräcka en potentiell angripare. Därför behöver värnplikten komplettera frivilliga rekryter, som läget ser ut idag. Vår frihet är värd att försvara.

Ladda hem som PDF