Vår politik

  • Vi vill ha ett system som är en kombination av yrkesförsvar och värnplikt.
  • Färre i försvarets insatsförband ska vara heltidsanställda och fler kontraktsanställda.
  • Även de som varit heltids-/kontraktsanställda ska stå kvar som krigsplacerade ett antal år efter avslutad tjänst.
  • Alla officerare och soldater i försvaret ska vara krigsplacerade.
  • Villkoren för anställda och veteraner ska förbättras.
    

    

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Återinför en könsneutral värnplikt

Den tekniska utvecklingen och krav på tillgängliga förband visar att massarméernas tid är förbi. Samtidigt har det med nuvarande system varit svårt för Försvarsmakten att rekrytera. Vi ser också en oroande utveckling i vårt närområde, vilket ökar behovet av duktig personal. Vi vill därför att en könsneutral värnplikt införs så snart som möjligt, att kombinera med frivilligrekryteringen. Stödet till veteranerna ska förstärkas.