Se alla
Försvarsmakten bemannad vid drottningens salut på Skeppsholmen.

Försvarets personal

Tjänstgörande inom försvaret förtjänar uppskattning

Försvarets personal som, inte sällan med sitt liv som insats, försvarar vår frihet förtjänar medborgarnas uppskattning. Förbättrade villkor för anställda inom försvaret gör att fler kan varva arbete och militär tjänst och att vårt försvar också blir bättre förankrat hos medborgarna.

Liberalerna vill:

  • Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande
  • Villkoren för dem som tjänstgjort i utlandet ska förbättras och deras insatser ska uppmärksammas i större utsträckning
  • Stödet till veteranorganisationer ska förbättras
  • Ansvaret för utlandstjänstgörande personal ska också omfatta vissa lokalanställda, som exempelvis tolkar
  • Inrätta en ”riksdagens hedersmedalj för internationell insats” som ges till den som gjort en särskilt ansenlig gärning

UTLANDSTJÄNST FÖRTJÄNAR UPPSKATTNING

Många svenskar, militärer och civila, deltar i olika utlandsmissioner. Ofta under mycket besvärliga omständigheter och inte sällan med fara för liv och hälsa. De som väljer att utsätta sig för detta i syfte att förbättra, och ibland säkra, livet för andra människor förtjänar uppskattning för sina insatser. Ett steg i rätt riktning för att visa samhällets uppskattning till försvarets personal är att inrätta en hedersmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser.

BÄTTRE VETERANPOLITIK

Svensk veteranpolitik har varit sorgligt försummat, men framsteg har gjorts. Vi vill fortsätta att stärka stödet till veteraner, särskilt rätten till psykosocialt stöd och vård. Tyvärr saknas ofta kompetens och resurser för att stödja och vårda de veteraner som faktiskt ber om hjälp.

FLER MÅSTE TA STÖRRE ANSVAR

Ett bättre mottagande för veteraner håller på att byggas upp, till stor del baserat på frivilligorganisationer och kamratstöd. Men regeringen och Försvarsmakten, som varit uppdragsgivare, måste också ta ett större ansvar.

ÅTERINFÖR EN KÖNSNEUTRAL VÄRNPLIKT

Den tekniska utvecklingen och krav på tillgängliga förband visar att massarméernas tid är förbi. Samtidigt har det med nuvarande system varit svårt för Försvarsmakten att rekrytera. Vi ser också en oroande utveckling i vårt närområde, vilket ökar behovet av duktig personal. Försvarsyrket behöver bli mer åtråvärt för att så många frivilliga ansöker som möjligt. Men just nu överstiger försvarets behov av personal de frivilliga rekryterna. Därför stödjer vi införandet av en könsneutral värnplikt, som ska kombineras med frivilligrekryteringen.

Ladda hem som PDF