Vår politik

 • Stärk försvaret
 • Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
 • Sverige ska söka medlemskap i Nato
 • Ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
 • Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande
 • Öka antalet bataljoner och flygflottiljer
 • Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar
 • Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna
 • Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021
 • Stärk stödet till veteranerna
 • Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. En motståndare ska kunna bekämpas innan han stiger i land
 • Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisation
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

OROANDE UTVECKLING I VÅRT NÄROMRÅDE

Vi lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att rusta upp sin krigsmakt. I kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer, de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt, och repressionen mot det civila samhället innebär detta en klar riskfaktor.

Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Av Säpo beskrivs Ryssland som det största underrättelsehotet mot Sverige och spionaget har ökat i samband med Ukrainakrisen. Denna utveckling kräver att Sverige rustar upp ett försvar som nedmonterats under allt för lång tid.

JA TILL NATO OCH ÖKAT FÖRSVAR PÅ GOTLAND

Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om. Liberalerna vill driva på för ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återuppsättande av fungerande civil- och totalförsvar. För Liberalerna är det givet att försvarsförmågan måste öka för att möta en ny och mer bister verklighet. På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP.

Den nationella dimensionen ska prioriteras – försvaret av Sverige måste vara Försvarsmaktens huvuduppgift. Vi vill öka den militära närvaron på Gotland. Vi tycker också att Sverige snarast ska ansöka om medlemskap i Nato.

Försvaret ska uppgå till två procent av BNP

Liberalerna föreslår 17 miljarder kronor mer än regeringen i försvarsutgifter fram till 2020. Målet ska vara att mot slutet av nästa försvarsbeslutsperiod (2025/26) ska Sverige uppfylla Natos krav på 2 procent av BNP till försvarsändamål.

Ny internationell försvarsövning 2020-2021

Hur mycket pengar Försvarsmakten än tillförs kan Sverige inte mäta sig med en militär stormakt. Därför är det viktigt att det internationella samarbetet stärks och utvecklas.Det är mot den bakgrunden vi budgeterar 600 miljoner för att anordna en ny storskalig internationell militärövning 2020-2021.

Ladda hem som PDF