Vår politik

  • Det ska löna sig att arbeta – även för den som har försörjningsstöd.
  • Öka jobbstimulansen i försörjningsstödet
  • Socialtjänsten ska kunna ställa krav på motprestation från den som får försörjningsstöd
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

FÖRSÖRJNINGSSTÖDET GÅR TILL DE MEST UTSATTA

Försörjningsstödet, det som tidigare kallades socialbidrag, är vårt yttersta skyddsnät. Många som söker detta stöd tillhör samhällets mest utsatta. Försörjningsstödet är egentligen inte avsett för den som söker arbete, men många som aldrig kommit in på arbetsmarknaden har blivit beroende av stödet.

DET SKA LÖNA SIG ATT ARBETA ÄVEN FÖR DEM MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Alla inkomster räknas när socialtjänsten avgör om en familj ska få försörjningsstöd. Det är rätt, men det måste också löna sig att arbeta. Under alliansregeringens tid drev vi igenom en ”jobbstimulans”, så att den som fått försörjningsstöd under längre tid får behålla 25 procent av en inkomstökning. Vi vill öka jobbstimulansen till 40 procent.

STÄLL KRAV PÅ MOTPRESTATION

Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Liberalerna vill därför att motprestation för försörjningsstöd ska bli obligatoriskt i kommunerna. Det kan handla om ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd, att genomföra praktik eller att man som arbetssökande ska söka arbete utanför kommungränsen. Det finns redan i dag en möjlighet för kommuner att ställa en sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men alltför få tillämpar den möjligheten.

Ladda hem som PDF