Vår politik

  • Det ska löna sig att arbeta – även för den som har försörjningsstöd.
  • Arbetslösa med försörjningsstöd ska ha samma rätt till Arbetsförmedlingens stöd som andra arbetssökande.
  • Barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha tillgång till dator och internet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Försörjningsstödet går till de mest utsatta

Försörjningsstödet, det som tidigare kallades socialbidrag, är vårt yttersta skyddsnät. Många som söker försörjningsstöd tillhör samhällets mest utsatta. Försörjningsstödet är egentligen inte avsett för den som söker arbete, men många som aldrig kommit in på arbetsmarknaden har blivit beroende av försörjningsstöd.

Det ska löna sig att arbeta även för dem med FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Alla inkomster räknas när socialtjänsten avgör om en familj får bistånd. Det är rätt, men det måste löna sig att arbeta. Vi drev igenom att den som fått stöd länge får behålla en del av arbetsinkomsten under en viss tid, utan att det påverkar biståndsbedömningen. Vi har också ökat möjligheterna för kommunerna att ställa krav på dem som söker försörjningsstöd att utbilda sig och söka jobb.

Dator och internet en förutsättning för skolarbete

Dator och internet är en förutsättning för skolarbete och ett aktivt socialt liv för barn och ungdomar. Familjer med barn i skolåldern ska därför kunna få stöd för dator och internetuppkoppling.