Se alla

Krav på motprestation i försörjningsstödet

Försörjningsstöd ska gå till de mest utsatta men motverka passivitet

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd, är ett viktigt skydd. Försörjningsstödet ska vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter finns. Samtidigt ska samhällets förväntningar ska vara tydliga och varje människa ska ges de verktyg och den hjälp som behövs för att kunna försörja sig själv.

Liberalerna vill:

  • Det ska löna sig att arbeta – även för den som har försörjningsstöd
  • Öka jobbstimulansen i försörjningsstödet
  • Socialtjänsten ska ställa krav på motprestation från den som får försörjningsstöd
  • Jämställd utbetalning av försörjningsstödet
  • Försörjningsstödet ska uppmuntra integration

FÖRSÖRJNINGSSTÖDET GÅR TILL DE MEST UTSATTA

Försörjningsstödet, det som tidigare kallades socialbidrag, är vårt yttersta skyddsnät. Många som söker detta stöd tillhör samhällets mest utsatta. Försörjningsstödet är egentligen inte avsett för den som söker arbete, men många som aldrig kommit in på arbetsmarknaden har blivit beroende av stödet.

DET SKA LÖNA SIG ATT ARBETA ÄVEN FÖR DEM MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Alla inkomster räknas när socialtjänsten avgör om en familj ska få försörjningsstöd. Det är rätt, men det måste också löna sig att arbeta. En bidragskommission behöver tillsättas för att ta fram förslag på hur man kan bryta långvarigt bidragsberoende. Det kan handla om att se hur bidragen bör minska för personer som aktivt förlänger arbetslösheten genom att tacka nej till jobberbjudanden eller undersöka om etableringstillägget kan individualiseras.

STÄLL KRAV PÅ MOTPRESTATION

Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Liberalerna vill därför att motprestation för försörjningsstöd ska bli obligatoriskt i kommunerna. Det kan handla om ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd, att genomföra praktik eller att man som arbetssökande ska söka arbete utanför kommungränsen. Det finns redan i dag en möjlighet för kommuner att ställa en sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men alltför få tillämpar den möjligheten.

JÄMSTÄLLT FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Att inte ha bestämmanderätt över sin egen ekonomi är något som försvårar kvinnans möjligheter att ta makten över sitt eget liv. VI vill därför att försörjningsstöd alltid skall betalas ut till båda parter i ett förhållande, i de fall då båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd, för att säkerställa att båda parter inflytande över sin ekonomi.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR INTEGRATION

Språket är vägen in i det svenska samhället – både för kvinnor och män. De som lär sig svenska kan både gå till läkaren själv och lättare få jobb. Kommunerna ska åläggas att anordna kurser i svenska för t. ex. föräldralediga inom ramen för öppna förskolan. Att delta i svenskundervisning ska vara en relevant motprestation för att få försörjningsstöd.

 

Ladda hem som PDF