Vår politik

  • All fossilfri elproduktion behövs för att rädda klimatet
  • Mer marknad, inte mer subventioner
  • Förnybar energi ska byggas där den behövs och när den behövs
  • Förenklade regler för småskalig elproduktion
  • Avskaffa solskatten

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

100 procent fossilfri elproduktion

Förnybar energi, liksom all fossilfri energi, i Sverige och i världen är bra för att få ner utsläppen. Mer fossilfri el, i till exempel bilar och industrin, är betydligt bättre än fossila bränslen. Vårt fokus ligger på att minska energisystemets utsläpp. Vi håller oss neutrala mellan olika energislag – så länge de är fossilfria. Vi värnar Sveriges klimatsmarta energimix av kärnkraft, vattenkraft och förnybart. Förnybar energi från sol, vind och vatten ska vara ett medel för att uppnå billig och miljövänlig elproduktion inte ett mål i sig.

Mer marknad – nej till subventioner

Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Det viktiga är en fossilfri och stabil elproduktion som drivs på av marknaden och byggs när den behövs och där den behövs. Vi är kritiska till att stora subventioner läggs på ny elproduktion. Subventionerna är dyra och snedvrider konkurrensen. Vi väljer att lyssna på alla de experter som dömer ut det så kallade elcertifikatssystemet. Det är dyrt, bidrar inte till mindre utsläpp och slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet. Vi kan inte heller stå bakom energiöverenskommelsen som innebär att miljarder ska pumpas in i subventioner till att bygga ny elproduktion som inte behövs eftersom vi redan idag har ett elöverskott. Vi vill istället utveckla vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Förenkla reglerna för småskalig elproduktion och avskaffa solskatten

I stället för subventioner vill vi förenkla reglerna för småskalig elproduktion. Till exempel vill vi att solpaneler på privata villatak i princip ska kunna sättas upp utan bygglov. Vi vill titta närmare på möjligheten med rot-avdrag för installation av solceller på villatak även vid nybyggnation. Vi vill också se över skattereglerna. Vi vill avskaffa solskatten, skatten på egenproducerad solel som konsumeras och produceras på samma ställe.

Ladda hem som PDF