Vår politik

  • Alla ska ha rätt till en grundläggande ekonomisk standard.
  • Alla ska ha rätt till välfärd med hög kvalitet.
  • Vi vill att fler ska jobba så att fler kan försörja sig själva.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Alla ska få vara med på jämlika villkor

Alla har rätt till en grundläggande standard för att kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Socialliberalismen vill ha bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra skola, sjukvård, socialförsäkringar och andra tjänster som vi betalar gemensamt. Skatter kan ha en utjämnande roll, men välfärd med hög kvalitet betyder mer för att utjämna skillnader.

Tillväxt skapar möjligheter

Krympande ekonomi leder till ökad arbetslöshet och sociala orättvisor. I Sverige ökade inkomstspridningen framför allt från början av 1990-talet fram till 2006. Under Alliansen ökade hushållens verkliga disponibla inkomster kraftigt utan att inkomstspridningen blev märkbart större. Vi klarade att förbättra hushållens ekonomi, samtidigt som inkomstspridningen inte stack iväg.

Fattiga har inte blivit fler

Under Alliansens regeringstid minskade andelen människor som lever med låg materiell standard med en tredjedel, från 2,2 procent 2007 till 1,3 procent 2012. Andelen barn som lever med låg materiell standard mer än halverades sedan 2007. Vi har en av världens jämnaste inkomstfördelningar. Andelen i Sverige som lever med låg materiell standard är lägst i Norden och i hela EU.

Jobbpolitik är bäst fördelningspolitik

En politik för fler jobb är den bästa fördelningspolitiken. Alliansens politik gjorde att det lönar sig bättre att arbeta, särskilt för personer med lägre inkomster. Vår politik ledde till att över 250 000 personer fler hade jobb idag än 2006 och att utanförskapet minskade kraftigt. Att ännu fler jobbar är det viktigaste för att fortsätta minska fattigdomen och bekämpa inkomstklyftor.

Ladda hem som PDF