Se alla
Spår från flygplan uppe i det blå

Flygskatt

Flyget måste stå för sina klimatkostnader

Att människor reser är i grunden är positivt. Vi vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minska utsläppen som resandet för med sig.

Liberalerna vill:

  • Flyget ska stå för sina klimatkostnader
  • Inför en europeisk flygskatt
  • Effektivisera systemet med handel av utsläppsrätter
  • Mer biodrivmedel i tanken – inför ett reduktionspliktssystem
  • Inför differentierade landningsavgifter
  • Obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor

Flygets utsläpp måste minska

Klimatet måste räddas. Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris ska nås. Det är positivt att människor reser i världen men flygets utsläpp måste minska. Vi tycker att flyget liksom andra transportslag självfallet ska stå för sina klimatkostnader.

Europeisk flygskatt

Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en flygskatt på EU-nivå. Sverige ska också i andra internationella förhandlingar driva på för att flyget ska betala för sina klimatkostnader.

Handeln av utsläppsrätter måste fungera bättre

Idag är flyget skattebefriat men ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Men systemet med utsläppsrätter fungerar inte tillräckligt bra eftersom utsläppsrätterna blivit för många vilket leder till för låga priser och bristande klimatstyrning. Systemet med handeln av utsläppsrätter måste fungera bättre.

Mer biodrivmedel i tanken

Biodrivmedel är betydligt bättre än fossila bränslen och bör användas där det gör mest nytta, till exempel inom flyg. Det är positivt att stora bolag som KLM och United Airlines ökar användandet av biodrivmedel. Vi vill att flyget omfattas av ett reduktionspliktsystem. Det innebär krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år.

Olika landningsavgifter beroende på bränslet

Vi vill prova ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningarna liksom bränsleförbrukning. Sverige har prövat olika landningsavgifter utifrån kväveoxid och buller och samma system bör prövas för att öka användningen av biodrivmedel.

Öka konsumentens kunskap – obligatorisk klimatdeklaration i reklam

Vi vill öka konsumenternas information och kunskap om flygets klimatpåverkan. Därför vill vi införa en obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor.

Ladda hem som PDF