Vår politik

  • Inför en flygskatt på EU-nivå som bygger på flygplanets miljöpåverkan
  • Utveckla Arlanda med ytterligare en landningsbana
  • Öka det regionala flygets konkurrenskraft genom att tillsvidare behålla Bromma
  • Vidta åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan
  • Gör marktransporterna till flygplatserna miljövänliga
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Miljövänligt flyg ökar individens frihet

Svenskarna reser allt mer och det är positivt i en globaliserad värld. Liberalerna vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minska utsläppen. Flyget liksom andra transportslag ska stå för sina klimatkostnader genom ekonomiska styrmedel som riktas mot utsläppen. Samtidigt måste högre kostnader för flygtrafiken också beakta den roll som flyget har att hålla Sverige, ett land med långa avstånd samman. Det är utsläppen, inte flygtrafiken i sig som är problemet.

Inför en flygskatt på EU-nivå

Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader. På nationell nivå vill vi pröva ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningar tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer. En framtida europeisk flygskatt bör vara utformad på ett sätt så att den inte träffar all flygtrafik lika utan att den istället främjar flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan till exempel genom att vara differentierad med avseende på bränsle, flygplansvikt och bullernivåer.

Tillgång till flyg bidrar till den regionala konkurrenskraften.

De mindre regionala flygplatserna finansieras ofta av kommunerna tillsammans med staten. Flygplatserna bidrar till mindre städers konkurrenskraft och har på så sätt stor regional betydelse. Andra flygplatser gynnas även genom att de erhåller intäkter från resande till och från regionala flygplatser. Det behövs en översyn avseende de regionala flygplatsernas överlevnad. Bromma flygplats bör tills vidare behållas för att i första hand underlätta för det regionala inrikesflyget.

Utveckla Arlanda

Arlanda flygplats är en viktig central hub för både nationell och utrikestrafik. En utveckling av preclearance till USA, dvs. amerikansk gränskontroll, har diskuterats men på grund av regeringens planer på att införa en nationell flygskatt ändras nu förutsättningarna. Vi vill utveckla Arlanda. Flygplatsens funktion säkerställer jobb och tillväxt i hela landet. Den nationella flygstrategin med exempelvis en ytterligare landningsbana är viktig för att utveckla Sveriges luftfart.

Marktransporter till flygplatser

De klimatsmarta marktransporterna måste öka till och från flygplatserna. Arlanda är ett exempel med goda marktransporter till och från flygplatsen. Det behövs mer åtgärder så att fler resenärer väljer klimatvänliga marktransporter. Till exempelvis Skavsta sker majoriteten av marktransporterna med bil, något som förhoppningsvis kommer att ändras när Ostlänken utvecklas och nya resvägar blir möjliga. Målsättningen för samtliga flygplatser bör vara att de klimatvänliga marktransporterna ökar.

Ladda hem som PDF